Ακτινολογικό

Νέας γενιάς ακτινολογικό (H.F 300mA 125KV) με αυτόματο επεξεργαστή για υψηλής ποιότητας ακτινογραφίες τόσο σε μικρόσωμα όσο και σε μεγαλόσωμα ζώα.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΥΣΠΑΛΑΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ F.C.I

Στο ακτινολογικό μας εργαστήριο (με χορήγηση Γενικής αναισθησίας) πραγματοποιούνται σε σκύλους προληπτικές εξετάσεις Δυσπλασίας ισχίου και αγκώνα . Οι ακτινογραφίες αξιολογούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη , βαθμολογούνται και εκδίδεται πιστοποιητικό F.C.I για χρήση της αξιολόγησης στον γενεαλογικό χάρτη του σκύλου.

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Υπερηχοτομογραφική εξέταση με σύγχρονο μηχάνημα υπερήχων .

  • Όλες οι συνήθεις εξετάσεις υπερήχων κοιλίας (αναπαραγωγικό , ουροποιητικό κτλ)
  • Διάγνωση εγκυημοσύνης , προσδιορισμός ημερομηνίας τοκετού .

Βιντεοσκόπιο για ενδοσκόπηση

aktinologiko-1aktinologiko-2aktinologiko-3aktinologiko-4aktinologiko-5aktinologiko-6aktinologiko-7aktinologiko-8aktinologiko-9