Υπηρεσίες

Στην κλινική μας παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα κτηνιατρικών υπηρεσιών.
Επενδύουμε συνεχώς στην αιχμή της τεχνολογίας και στην διαρκή εκπαίδευση .

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εξετάσεις κλινικών περιστατικών ,με όλες τις απαιτούμενες διαγνωστικές μεθόδους (Αιματολογικός ,Βιοχημικός , Ηλεκτρολυτών - αερίων αίματος, Ούρων)

Πλήρης σειρά από διαγνωστικά τεστ:

 • διροφιλάριας,
 • λεϊσμάνιας,
 • ερλιχίωσης,
 • parvovirus,
 • felv ,
 • fiv,
 • Fhiv ,
 • διάγνωσης εγκυμοσύνης

και τις κατάλληλες θεραπείες.

Ετήσια εξέταση για υγιή ζώα ,για την αξιολόγηση της υγείας τους με σκοπό την πρώιμη διάγνωση προβλημάτων (check up)

Εξετάσεις για έκδοση πιστοποιητικών , διαβατηρίων και εγγράφων για ζώα που πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Επιλογή του καταλληλότερου εμβολιακού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ζώου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

Προληπτικός έλεγχος για Διροφιλαρίωση
Προγράμματα αποπαρασίτωσης για εξωπαράσιτα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος του κάθε ζώου
Κοπρανολογικές εξετάσεις και αποπαρασιτώσεις ρουτίνας για εντερικά παράσιτα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

klinikes-1klinikes-2klinikes-3klinikes-4klinikes-5

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Άλλες διαγνωστικές υπηρεσίες:

 • Πλήρως εξοπλισμένο διαγνωστικό εργαστήριο με αυτόματους Αναλυτές
 • Αιματολογικός ,Βιοχημικός , Ηλεκτρολυτών - αερίων αίματος, Ούρων
 • Πλήρης σειρά από διαγνωστικά τεστ (π.χ διροφιλάριας, λεϊσμάνιας, ερλιχίωσης, parvovirus, felv , fiv, Fhiv , διάγνωσης εγκυμοσύνης)

aktinologiko-1 aktinologiko-2 aktinologiko-3 aktinologiko-4 aktinologiko-5 aktinologiko-6 aktinologiko-7 aktinologiko-8 aktinologiko-9